Dane firmy

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede, Deutschland

Telefon: 0049 2872 8074 0

Mail: info@bresser.de

Zarząd Spółki: Helmut Ebbert und Tim Hofstede

Rejestr handlowy (Handelsregister): Registergericht Coesfeld, HRB 14674

Numer(y) Identyfikacji Podatkowej: DE124169522

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów.
W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporów dotyczących istnienia takiego stosunku umownego, jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze pozasądowego rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów. Właściwym organem jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. Komisją.

Impressum erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter

TrustedShops ExcellentShop 5 Jahre Award