U bevindt zich hier: / Bresser Junior / LunaLuna


Luna en de wereld van de astronomie


Samen met Luna leer je spelenderwijs over astronomie. Ze laat je kennismaken met onze planeten, helpt je met je waarnemingen met de telescoop en heeft altijd spannende informatie over het heelal paraat. Tussendoor wachten je hemelse kleurplaten en nog veel meer.
Ben je er klaar voor?Inhoudsopgave

De oerknal

Veel astronomen nemen aan dat het heelal is ontstaan door een explosie . Maar het was geen explosie zoals wij ons die voorstellen, want een explosie kan normaal alleen in een ruimte plaatsvinden. De oerknal is echter ontstaan in het absolute niets. Dus er was geen ruimte, geen tijd en geen materie. Niemand weet wat er voor de oerknal gebeurde.

De explosie

Het begon allemaal ongeveer 13,8 miljard jaar geleden. Het heelal was heel klein, ongeveer zo groot als een stipje van een pen. De binnenkant van deze bel was zeer dicht en had een temperatuur van meer dan 1 quadriljard graden (1.000.000.000.000.000.000.000.000.000). Door een enorme explosie, de oerknal, is alles ontstaan - tijd, ruimte en materie. Sindsdien is het heelal in alle richtingen uitgedijd. Ook nu nog blijft het gestaag groeien.

Dikke nevel

Na verloop van tijd vertraagde en koelde het universum af. Gedurende deze tijd werden ook de eerste lichtdeeltjes en materiedeeltjes gevormd. Er was dikke nevel op dat moment. Pas na enkele minuten werden de stabielere deeltjes, de protonen en neutronen, gevormd. Dit zijn de bouwstenen van atoomkernen.

Uitdijing van het heelal

Later was het heelal zodanig afgekoeld en uitgedijd dat de materiedeeltjes zich verenigden tot hele atomen . Gedurende deze tijd werden voornamelijk waterstofen helium gecreëerd. De nevel werd minder en het licht begon te schijnen.

Melkwegstelsels en Sterren

Het heelal koelde steeds verder af en de eerste melkwegstelsels waren geboren. De eerste sterren werden gevormd doordat kleine gasklontjes uit elkaar braken.

De vorming van de planeten

De uitgebrande sterren creëerden wolken van gas en stof, waaruit vervolgens onze aarde en andere planeten en manen ontstonden. Op dat moment was het heelal afgekoeld tot min 270 graden.

De zon

Ons zonnestelsel is op zijn beurt ontstaan uit een geëxplodeerde, uitgedoofde ster. De explosie vormde wolken van gas en stof, die vervolgens steeds sneller om zichzelf heen draaiden. Door de zwaartekracht bleven zij samentrekken en werden een ster- onze zon. Een klein deel van het materiaal bleef over en toen de zon begon te schijnen, werd het resterende deel naar buiten geduwd.

Tegenwoordig

Onze planeten zijn in de loop der tijd gevormd door de zware stofwolken en rotsfragmenten die niet naar buiten konden worden geduwd toen de zon werd gevormd. In het binnenste van ons zonnestelsel vinden we de rotsachtige planeten en in het buitenste gebied de gasvormige planeten, omdat de lichte materie naar buiten is geduwd. De zon houdt alles bij elkaar met zijn zwaartekracht , ook tegenwoordig nog.


Het leven van de sterren

Heb je je ooit afgevraagd waar al die sterren aan de hemel vandaan komen? Wetenschappers hebben veel "jonge" sterren gezien in bepaalde gebieden van het heelal - de zogenaamde nevels. Daarom nemen zij aan dat de sterren daar zijn gevormd. Een nevel bestaat uit dichte wolken van stof en vooral gassen. De belangrijkste gassen zijn waterstof en helium.

Maar hoe worden de sterren in de nevels gevormd?
1. De gassen in de wolk blijven elkaar aantrekken door hun eigen zwaartekracht en groeien naar elkaar toe.

2. De druk binnenin neemt enorm toe omdat de deeltjes in de wolk letterlijk worden samengeperst.

3. Door de stijgende druk stijgt ook de temperatuur. De waterstof begint te fuseren tot helium. De energie die daarbij vrijkomt, laat de ster stralen.

4. Deze kernfusie creëert op zijn beurt tegendruk en hitte binnenin. De dichte wolk krimpt dus niet meer verder, maar vormt zich tot een stabiele en gloeiende gasbol.
En wanneer gaat een ster uit? Laten we onze zon als voorbeeld nemen:
1. Onze zon schijnt al zo'n 4 miljard jaar en heeft het leven op aarde mogelijk gemaakt. Langzaam zal het zijn helderheid blijven vergroten en onze planeet verhitten.

2. Over ongeveer 5 miljard jaar zal zich zoveel helium in de kern van de zon hebben opgehoopt dat het nucleaire vuur daar zal doven. Hiervoor zal de waterstof rond de kern beginnen te branden. Dit zal meer en meer energie vrijmaken. De zon zal zich opblazen en een zogenaamde rode reus worden.

3. De zon zal 150 keer groter worden dan hij nu is. Dan zal het 2.000 keer sterker stralen. Hierdoor zullen de binnenplaneten Mercurius en Venus verzwolgen worden en zal de aarde verhit worden tot meer dan 1000 graden Celsius. Leven zal hier niet meer mogelijk zijn.

4. In de kern van de zon zal zich nu zoveel helium hebben opgehoopt dat de atoomkernen beginnen te fuseren. En dat komt nog bij de brandende waterstof in de schil.

5. Bovendien zullen dan atoomkernen van zuurstof en koolstof worden gevormd en zich in het centrum van de zon verzamelen als as van de heliumfusie.

6. De zon zal door de hoge druk zijn omhulsel niet langer kunnen vasthouden en zal afstoten. De schil zal door de kern worden verlicht en verschijnen als een nevel waaruit weer nieuwe sterren kunnen worden geboren.

7. Na verloop van tijd zal de kern van de zon verder afkoelen en aan helderheid inboeten. Alles wat overblijft is een witte dwerg van dichte koolstof en zuurstof die zo groot zal zijn als onze aarde.

Het zal nog lang duren voordat de zon ophoudt met schijnen! Langer dan het leven tot nu toe heeft bestaan!

De opbouw van de zon

De zon bestaat uit verschillende lagen.
In de nucleus is het ongeveer 15 miljoen graden Celsius vanwege de voortdurende kernfusies. Rond de kern bevindt zich het plasma. Deze laag leidt het licht verder naar de oppervlakte van de zon. Dat proces duurt meer dan 100.000 jaar. In de convectiezone, de derde laag, stijgen grote gasmassa's op. Ze koelen weer af en zakken naar binnen. Dit proces wordt convectie genoemd.
De helderste laag is de fotosfeer. De temperatuur is hier ongeveer 6.000 graden Celsius en de gaslaag is ondoordringbaar. Hier wordt de energie van binnenuit als straling aan de buitenkant afgegeven.
De solaire atmosfeer wordt gevormd uit de chromosfeer en de corona.
De chromosfeer gloeit roodachtig en de temperatuur is ongeveer 10.000 graden Celsius.
Helemaal aan de buitenkant is de corona. Deze laag bestaat uit dun gas en is alleen zichtbaar tijdens een totale zonsverduistering. Dan kun je het zien als een witte, stralende ring van licht.

Zonnevlekken

donkere vlekken op het oppervlak van de zon
worden veroorzaakt door een plaatselijke verstoring van het magnetisch veld van de zon
slechts de helft van de vlekken houdt het langer dan twee dagen uit, maar sommige vlekken duren enkele maanden
kunnen tot 200.000 kilometer groot worden

Zonne-eruptie

plotselinge, hevige uitbarstingen van straling
ontstaan door elektromagnetische processen in de chromosfeer


Bril voor zonsverduistering

Een zonsverduistering doet zich voor wanneer de maan de zon bedekt, gezien vanaf de aarde. Wanneer gebeurt dit: De maan, zon en aarde moeten een lijn vormen. De zon is groter dan de maan, maar hij staat ook verder weg. Daarom zien we beide hemellichamen van dezelfde grootte aan de horizon. Wanneer de maan en de zon zich op dezelfde hoogte als de aarde bevinden, vormt de maan een schaduw en werpt deze op de aarde. Als de maan helemaal voor de zon langs schuift, is er sprake van een totale zonsverduistering. Een gedeeltelijke zonsverduistering doet zich voor wanneer de maan slechts gedeeltelijk voor de zon langsgaat.
Helaas zijn zonsverduisteringen in Duitsland en Europa niet altijd zichtbaar, omdat de aarde en de maan voortdurend ronddraaien. De volgende gedeeltelijke zonsverduistering kun je in Duitsland zien op 25 oktober 2022. De volgende totale zonsverduistering zal plaatsvinden op 03 september 2081.

Luna

Lucas legt uit

Kijk niet naar de zon zonder een geschikt zonnefilter! Dit kan leiden tot blindheid. Gebruik een speciale eclipsbril om een zonsverduistering waar te nemen. Je kunt ze ook hier bij ons krijgen!

Zonneverduisteringsbril


Onze aarde– de blauwe planeet

De oorsprong

1. Zo'n 4,5 miljard jaar geleden is onze planeet ontstaan uit kometen, asteroïden, gas en stof. Daartoe werd alles door de zwaartekracht samengeperst - zozeer zelfs dat er binnenin een hoge druk ontstond. Door deze druk werd het gesteente verhit tot het zelfs smolt. Het aardoppervlak bleef gedurende enkele honderden miljoenen jaren zeer heet en kon niet stollen.

2. Bovendien raakten steeds meer meteorieten de aarde. Als gevolg daarvan werd het steeds opnieuw verhit en bleef het vloeibaar. Zo bestond onze aarde lange tijd slechts uit een vuurzee van vloeibaar gesteente - een grote gloeiende bol. De temperatuur aan het oppervlak was ongeveer 4700 °C.

3. Maar na enkele miljoenen jaren namen de schokken af en daalden de temperaturen aan het aardoppervlak. Hierdoor kon het gesteente stollen en de aardkorst zich vormen. In die tijd werd ook de maan gevormd en werd de constante metgezel van de aarde. Een dag was toen maar 6 uur lang.

4. Na verloop van tijd werd de aardkorst dikker en dikker. Vergeleken met het hete inwendige van de aarde is het echter nog maar een dunne laag.

5. Na enige tijd koelde de aardkorst af, zodat zich water op de aarde kon ophopen. Wetenschappers vermoeden dat de asteroïden het water naar de aarde hebben gebracht. Maar in het begin was er geen zuurstof. De temperatuur lag toen tussen 55 en 88 °C.

6. Het leven op aarde had echter pas een kans toen de ozonlaag zich had ontwikkeld. Omdat het het aardoppervlak beschermt tegen gevaarlijke straling.

De structuur van de aarde

Onze aarde bestaat uit verschillende lagen. Je kun je de structuur voorstellen als een nectarine. De buitenste laag is de aardkorst. Daarna volgen de aardmantel en de buiten- en binnenkern. De kern van de aarde bevindt zich ongeveer 6.371 km van het oppervlak. Bij elke 100 m stijgt de temperatuur met 3 °C. De binnenkern is zeer stevig omdat de druk op dat punt het hoogst is. Alle lagen van de aarde drukken op de binnenkant van de kern.

De aardkorst

Continentale korst:
Is de aardkorst waarop we staan
Ca. 70 km diep
Vaste toestand
Oceanische aardkorst:
Is de korst onder de oceanen
Ca. 5 tot 8 km diep
Toestand: vast


De aardmantel

Bovenste aardmantel
Bovenste gedeelte:
Temperatuur: ca. 1.000 °C
Ca. 40 km diep
Toestand: vast

Onderste gedeelte:
Temperatuur: ca. 2.000 °C
Staat: vloeibaar
Bestaat uit magma (gesmolten gesteente) boven een temperatuur van ca. 1.300 °C
Onderste aardmantel
Bovenste deel is zeer viskeus en ca. 700 km diep
Onderste deel is ook zeer viskeus en ca. 3.600 °C heet
De twee delen bewegen en er vindt een warmte-uitwisseling plaats


De kern

Buitenste kern
Temperatuur: ca. 4.000 °C
Ca. 3.000 km diep
Staat: vloeibaar
Binnenkern
Temperatuur: ca. 5.500 °C
Ca. 5.000 km diep
Toestand: vast

De atmosfeer van de aarde

Wij noemen het luchtomhulsel van onze aarde de atmosfeer. Het is een gasschil dat de aarde omgeeft en beschermt. Hoe hoger we er in gaan, hoe lager de luchtdruk wordt. De atmosfeer bestaat uit verschillende lagen, elk met een verschillende temperatuur.

Troposfeer
De volledige watercyclus vindt hier plaats
Temperatuur aan de bovengrens: -80°C

Stratosfeer
Hier is de ozonlaag
Hoogte: ca. 15 km
Uv-straling wordt hier omgezet in warmte
Temperatuur bij de bovengrens: ca. 0 °C

Mesosfeer
Vanaf ca. 50 km
Hier verbranden stofdeeltjes of kleinere stukjes rots en worden zo vallende sterren
Temperatuur: -100 °C

Thermosfeer
Vanaf ca. 85 km
Daar vliegen de ISS en de space shuttles
Temperatuur: tot ca. 1.700 °C

Exosfeer
Vanaf ca. 500 km
De zwaartekracht neemt hier af
Hoe verder men zich van de aarde verwijdert, hoe lager de temperatuur wordt

De Melkweg

De Melkweg bestaat uit vele nevels, gaswolken en ontelbare sterren. En in het midden van dit alles is onze zon met de planeten.
Vanwege het uiterlijk van de Melkweg dachten de Grieken vroeger dat daar melk aan de hemel werd gemorst. Maar in feite zijn er miljarden sterren die in een witte band vervagen als je ze met het blote oog ziet.
De Melkweg, een zogenaamd balkspiraal-sterrenstelsels, bestaat uit ongeveer 100 tot 300 miljard sterren, waarvan wij er echter vanaf de aarde slechts 6000 kunnen zien. De anderen zijn te ver weg of niet helder genoeg. Maar we kunnen ook sterren zien die buiten de Melkweg liggen - meestal boven of onder onze aarde. Het is zelfs mogelijk om vanaf onze planeet sterren uit naburige melkwegstelsels waar te nemen.
Onze Melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar breed en 3.000 lichtjaar hoog. Binnenin is er een zogenaamde bulge. Dit is het centrum van een spiraalvormig sterrenstelsel. De uitstulping vormt zich buiten het vlak van de schijf en is zeer helder. Er zit meestal een zwart gat achter dat de sterren aantrekt. Trouwens, er zijn veel grotere sterrenstelsels dan de onze. Vergeleken met de vele miljarden in het heelal, is de Melkweg zelfs maar middelgroot.
Quelle: ESO/NASA/JPL-Caltech/M. Kornmesser/R. Hurt


De sterrenstelsels

Met sterrenstelsels wordt bedoeld gigantische sterrengroepen. We kunnen niet raden hoeveel sterren er in het heelal zijn. Er zijn waarschijnlijk miljoenen sterrenstelsels, elk met miljoenen sterren.
Wijzelf leven in een sterrenstelsel, de Melkweg. Maar het is voor ons niet mogelijk om te zien hoe dit sterrenstelsel er van buitenaf uitziet. We kunnen alleen maar raden. De Melkweg is een balkspiraalvormig sterrenstelsel. Maar er zijn de volgende andere sterrenstelsels:

Elliptische Galaxie
Elliptisch melkwegstelsel

Het is cirkelvormig of elliptisch, heeft geen spiraalvormige armen en is verder zonder vaste structuur.

Irreguläre Galaxie
Onregelmatig sterrenstelsel

Er is hier geen bepaalde vorm, gewoon een hoop sterren.

Spiralgalaxie
Spiraalstelsel

Het aantal spiraalarmen kan variëren en het melkwegstelsel draait met de klok mee of tegen de klok in.

Wagenradgalaxie
Wagenwiel sterrenstelsel

Buiten en in het centrum zijn veel sterren, in het midden slechts een paar


Kometen en asteroïden

Kometen
Kometen

Kometen zijn overblijfselen uit de begintijd van het zonnestelsel. Ze bevinden zich in de koude uithoeken van het zonnestelsel, achter de planeet Neptunus. Miljoenen kometen draaien daar hun banen. De diameter van een komeet is enkele kilometers en ze bestaan voornamelijk uit bevroren water en kooldioxide. Het kan gebeuren dat een komeet van zijn baan afwijkt en de zon nadert. Dan warmt het ijs op en begint te verdampen. Dit stof en gas vormen de zogenaamde coma, die op zijn beurt de staart van de komeet vormt.

Asteroiden
Asteroïden

Asteroïden zijn losse, samenhangende hoopjes puin die in banen rond de zon bewegen. Ze kunnen in omvang variëren van enkele meters tot 1.000 km. Maar de eigen zwaartekracht is niet genoeg om een planeet te worden. De meeste van deze formaties zijn te vinden in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Net als kometen gaan ze terug tot de vorming van het zonnestelsel.

Meteoroïden, meteoren en meteorieten - wat is het verschil?

Meteorid
Meteoride

In het algemeen noemen we meteoroïden alle hemellichamen die kleiner zijn dan 25 meter.

Meteor
Meteoor

Lichtverschijnselen in de atmosfeer - b.v. wanneer meteoren, kometen of asteroïden de atmosfeer van de aarde binnendringen - worden meteoren genoemd. Op een hoogte van ongeveer 100 km worden deze lichamen warm en lichten op wanneer zij de atmosfeer van de aarde binnenkomen. We kunnen ze dan zien als heldere sporen aan de nachtelijke hemel. Meteoren worden ook wel vallende sterren.

Meteorit
Meteoriet

Soms verbranden deze brokken niet volledig en bereiken ze de aarde. Dan noemen we ze meteorieten.De telescoop

Telescopen zijn er in vele verschillende ontwerpen, maten en systemen. Voor de beginnende astronoom is het kiezen van het juiste model vaak geen gemakkelijke opgave. Een ervaren astronoom zei eens: "Elke telescoop heeft zijn hemel" - en deze zin kan alleen maar benadrukt worden. Hoe werkt een telescoop en welke soorten telescopen zijn er?

Spiegeltelescoop (reflectoren)

Het oculair zit aan de zijkant, dus je kijkt er van opzij in
De telescoop is meestal dikker of groter
Het beeld is altijd ondersteboven en in spiegelbeeld
Het licht wordt weerkaatst door een spiegel binnenin
Er zijn twee spiegels: de hoofdspiegel en de secundaire spiegel
De hoofdspiegel bevindt zich in het achterste gedeelte van de tubus en stelt het licht scherp
De secundaire spiegel leidt het gerichte licht naar het oculair
Er zijn verschillende ontwerpen, zoals de Newtontelescoop of de Dobson-telescoop

Lenstelescoop (refractors)

De telescoop bestaat meestal uit een objectief bestaande uit twee lenzen die door een luchtspleet van elkaar gescheiden zijn (achromatische lenzen)
Het oculair bevindt zich aan de achterkant van de telescoop, zodat je van achteren in de telescoop kijkt
De telescoop is vaak langer en smaller
Het objectief vangt het binnenvallende licht op en stelt het scherp op het brandpunt
Een oculair in het brandpunt vergroot het beeld
De afstand tussen het objectief en het brandpunt wordt de brandpuntsafstand genoemd
Meest nuttig voor beginners

Luna

Lucas legt uit

Wist je dat spiegeltelescopen ook wel "Newtons" worden genoemd? De naam van de uitvinder is Isaac Newton!

Wist je dat het veel moeilijker is om een grote lens te maken? Daarom zul je vaak grotere spiegeltelescopen vinden dan lenzentelescopen.

Telescoop kleurplaat

Print

Teleskop Ausmalbild
De zoekerkijker en het eerste gebruik

Wat is de zoekerkijker en hoe werkt het?

Veel telescopen hebben een extra kleine telescoop. Je hebt je altijd afgevraagd waar het voor dient?
Heb je ooit geprobeerd om met je blote oog planeten in de ruimte te zoeken? Zo ja, dan heb je gemerkt dat het bijna onmogelijk is om er een te zien. De zoekerkijker maakt het makkelijker voor je. Wanneer je een voorwerp hebt gevonden, lijn je het draadkruis zo uit dat het voorwerp gecentreerd is. Door de zoekerkijker zie je alles ondersteboven en van links naar rechts. Maar dat doet er niet toe bij het observeren van de hemel

De eerste keer dat je door een telescoop kijkt

De eerste keer dat je je telescoop overdag gebruikt, is het gemakkelijker. Kies een voorwerp dat verder weg is. Bijvoorbeeld een kerktoren, een boom of een uithangbord is hiervoor geschikt.
Richt je telescoop op het object
Richt nu ook je zoekerkijker op je object. Het object moet in het midden van het draadkruis staan.
Kijk nu door je oculair. Zie je niets? Draai vervolgens aan de wieltjes tot het beeld scherp is.
Als je wilt inzoomen, moet je het oculair verwisselen. Maar zorg ervoor dat je het beeld altijd scherp moet stellen.
Accessoires voor telescopen

De meeste telescopen worden geleverd met accessoires. Om te weten waar ze voor dienen, hebben wij de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet:

Oculair

Belangrijkste accessoires
Wordt in het verlengstuk van de telescoop gestoken
Doel: Vergroting van het beeld
Bijzonderheden: elk oculair heeft een specifieke brandpuntsafstand (in mm)
Hoe kleiner de brandpuntsafstand, hoe hoger de vergroting

Barlow-lens

Wordt tussen het verlengstuk en het oculair geplaatst
Kan de vergroting verdubbelen of verdrievoudigen

filter

Voor maan- of planeetwaarnemingen
Contrast verhogen
Toename of zwakte Details
Dankzij de schroefdraad kan het gemakkelijk in de onderkant van het oculair worden geschroefd

Amici prisma

Kan tussen het verlengstuk en het oculair worden geplaatst
Draait het beeld 45° of 90° graden
Het beeld draait maar blijft in spiegelbeeld

Luna

Luna's tip:

Je hebt iets ontdekt en wilt het vastleggen, zodat je het zich altijd kunt herinneren? Veel telescopen worden tegenwoordig al geleverd met een adapter voor je mobiele telefoon. Je plaatst de adapter voor je oculair en bevestig je mobiele telefoon eraan. Je kunt er dan al je foto's mee maken.

Kijk hier eens: Smartphone-adapterTips en trucs

Gebruik je telescoop de eerste paar keer als het helder is. Als je eenmaal vertrouwd bent met de bediening, staat niets je meer in de weg om naar de sterren te kijken
Kijk nooit door een raam of deur. Het is bijna onmogelijk om het beeld scherp te stellen door het glas
Werk langzaam naar boven met de vergrotingen. Het is gemakkelijker om met de kleinste vergroting te beginnen
De observatieplaats moet zo donker mogelijk zijn
Let op het weer. Afhankelijk van de weersomstandigheden, kan waarnemen moeilijk zijn
Veeg de optiek nooit af met een doek!
Wees uitgerust en ontspannen, het kost tijd
Download de Star-app of print een sterrenkaart uit voor een betere oriëntatie

Luna

Luna legt uit:

Wees niet teleurgesteld als je je de foto's anders had voorgesteld. De foto's die je kent uit de media zijn meestal bewerkt.

Overigens: De foto's in de slider zijn gemaakt door sterrenkundige Marco Hodde van ons astronomieteam.

Astronomie Checklist

Print

Astronomie Checkliste

Astronomie dagboek

Print

Astronomie Tagebuch

Het vergrootglas experiment

Wat heb je nodig

Een vergrootglas
Iets brandbaars, zoals een droog stukje hout of een vel papier
Direct zonlicht
Bluswater

Zo gaat het

1. Plaats het brandbare materiaal op de grond. Het moet een stenen vloer zijn, zodat de ondergrond niet in brand vliegt
2. Zet alles in de buurt ver weg, zodat geen andere voorwerpen per ongeluk gaan branden.
3. Houd het vergrootglas op het brandende materiaal, zodat de zon door het vergrootglas op het materiaal schijnt.
4. Je zult nu een lichtpuntje zien op het hout. Probeer de punt zo klein mogelijk te houden. Want hoe kleiner dit punt is, hoe meer warmte er wordt opgewekt.
5. Als je je hand stil houdt, zal het hout of het papier snel beginnen te roken.
6. Doof daarna alles voorzichtig met water.

Let op:
Voer dit experiment alleen buiten uit en altijd samen met een volwassene! Richt het vergrootglas niet op ogen, huid of andere voorwerpen dan hier aangegeven!Het vergrootglasexperiment

Print

Lupenexperiment

Zonnesysteem instructies

Dit heb je nodig

1 extra grote polystyreen bal voor de zon
2 grote polystyreen ballen voor Jupiter en Saturnus
2 middelgrote polystyreenbollen voor Uranus en Neptunus
4 kleine polystyreen balletjes voor aarde, Mars, Venus en Mercurius
1 extra kleine polystyreen bal voor de maan
1 piepschuim plaat voor de ringen van Saturnus
Verf (b.v. acrylverf)
Garen of touw
Satéprikkers
Witte hobbylijm
1 metalen of houten ring
Schaar
Hobbymes
Kwast om de planeten te schilderen
Meetlint
Waterglas

Hoe maak je je eigen zonnestelsel?

1. Steek een satéstokje in elk van de polystyreenbolletjes. Dit maakt het makkelijker voor je om te schilderen.
2. Verf je polystyreen ballen in de kleuren van de zon, de planeten en de maan. Leg de satéprikkers met de balletjes vervolgens in een pot om te drogen.
3. Gebruik voor de ringen van Saturnus het meetlint om de diameter te meten van de bol waaruit je Saturnus wilt maken. Teken nu twee cirkels van verschillende grootte op het polystyreen bord. De binnenste cirkel moet dezelfde diameter hebben als de bol voor Saturnus. Snij met hulp van een volwassene de ring uit het piepschuim met het stanleymes en strijk de randen glad. Daarna kun je je Saturnusring ook op een satéprikker doen en hem verven.
4. Als alles droog is, zet je de Saturnus in elkaar. Doe hiervoor lijm aan de binnenkant van de ring en druk het bijpassende balletje erin. Zorg er wel voor dat de ring niet breekt. Leg de Saturnus opzij om te drogen.
5. Neem nu de maan en kort de houten spies in die erop zit. Prik een gaatje in de planeet aarde met de satéprikker en vul het met lijm. Druk dan de houten spies met de maan in het gat en laat de lijm drogen.
6. Knip nu de touwtjes waaraan de planeten zullen hangen. Deze moeten van verschillende lengte zijn. Het volgende is van toepassing: Hoe verder de planeet van de zon staat, hoe langer het touwtje moet zijn. Neptunus moet dus het laagst hangen, en daarom moet dit touwtje het langst zijn.

Zonnesysteem instructies

Print

Sonnensystem basteln


7. Maak dan de touwtjes vast aan de planeten en de zon. Neem hiervoor de satéprikkers van de planeten en de zon en leg een knoop aan het eind van elk touwtje. Vul het gat in de planeet met wat lijm en duw de knoop in het gat met behulp van de satéprikker. Laat alles goed drogen.
8. Bind het andere eind van elk touwtje stevig vast aan de houten of metalen ring. Zorg ervoor dat je het in de juiste volgorde doet: Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Om te voorkomen dat er iets wegglijdt, kun je de touwtjes met een beetje lijm aan de ring vastmaken.
Luna

Let op:

Vraag een volwassene voor hulp! Gebruik het mes niet alleen!

Luna's astronomiecollectie

Luna

Print

Luna

Maan-missie kleurplaat

Print

Mond_Mission_Ausmalbild

Raket kleurplaat

Print

Rakete_Ausmalbild

Space Shuttle kleurplaat

Print

Space_Shuttle_Ausmalbild

Telescoop kleurplaat

Print

Teleskop_Ausmalbild


Astronomie dagboek

Print

Tagebuch


Astronomie checklist

Print

Checkliste

Vergrootglas experiment

Print

Das Lupenexperiment


Zonnestelsel maken

Print

Sonnensytem

Ruimte afstanden

Print

Weltall Entfernungen


De Melkweg

Print

Die Milchstraße


Accessoires voor telescopen

Print

Teleskop Zubehör

Kometen en asteroïden

Print

Kometen und Asteroiden

Inleiding telescopen

Print

Einleitung Teleskope

Onze aarde

Print

Erde

Het leven van de sterren

Print

SterneSonne

De zoekerkijker

Print

Sucherfernrohr
Klik hier voor de grote PDF collectie
Wil je weten wat onze favoriete artikelen zijn?
Luna Ontdek de wereld van de telescopen!

Sortiment Junior assortiment
Mikroskopie De wereld van de microscopie
Outdoor De wereld van de natuur
TrustedShops ExcellentShop 5 Jahre Award